Lykiltölur úr rekstri

Árið 2020 var viðburðarríkt hjá Birtu lífeyrissjóði. Í sjóðnum eru alls 20.034 virkir sjóðfélagar. Hrein eign sjóðsins í árslok 2020 var 491 milljarður króna og hækkaði um 59,4 milljarða króna á milli ára.

Starfsemi á árinu 2020

Helstu tölur úr ársreikningi

Hrein raunávöxtun
8,75%
Rekstrarkostnaður / meðalstaða eigna
0,16%
Tryggingafræðileg staða
-0,41%
Hrein eign Birtu lífeyrissjóðs
491
milljarður króna

Helstu tölur úr ársreikningi

Hér má finna helstu tölur úr ársreikningi en ársreikninginn í heild sinni má finna hér.

Kennitölur

Samtryggingardeildar

2020 2019
Nafnávöxtun 12,69% 14,19%
Hrein raunávöxtun 8,89% 11,21%
Hrein raunávöxtun, 5 ára meðaltal 5,01% 4,93%
Hrein raunávöxtun, 10 ára meðaltal 5,53% 4,74%
Rekstrarkostnaður/meðalstaða eigna 0,16% 0,17%
Fjöldi virkra sjóðfélaga 16.014 15.805
Fjöldi lífeyrisþega 15.300 14.568
Fjöldi stöðugilda 27,8 27,0

Efnahagsreikningur

Sameiginlegt yfirlit samtryggingardeildar, séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar í milljónum króna

2020 2019
Eignarhlutir í félögum og sjóðum 233.249 189.675
Skuldabréf 242.862 227.146
Bundnar bankainnstæður 3.918 4.494
Aðrar fjárfestingar 12,6 13,6
Kröfur 2.641 2.930
Handbært fé og rekstrarfjármunir 9.236 8.316
Skuldir -525 -546
Hrein eign til greiðslu lífeyris 491.394 432.029

Breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris

Sameiginlegt yfirlit samtryggingardeildar, séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar í milljónum króna

2020 2019
Iðgjöld 18.709 19.336
Lífeyrisgreiðslur -13.840 -12.382
Hreinar fjárfestingartekjur 55.268 53.439
Rekstrarkostnaður -772 -717
Hækkun á hreinni eign á árinu 59.365 59.676
Hrein eign frá fyrra ári 432.029 372.353
Hrein eign til greiðslu lífeyris 491.394 432.029