Lífeyrir

Sjóðfélagar ávinna sér rétt til ævilangs lífeyris við starfslok. Skyldusparnaður veitir jafnframt rétt til örorkulífeyris vegna skertrar starfsgetu, rétt maka til makalífeyris við fráfall sjóðfélaga og rétt barna til barnalífeyris.

Meginhlutverk Birtu lífeyrissjóðs er að greiða lífeyri

Meginhlutverk Birtu lífeyrissjóðs er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum, lífeyri samkvæmt ákvæðum samþykkta sjóðsins. Með aðild að Birtu lífeyrissjóði ávinna sjóðfélagar sér rétt til ævilangs eftirlaunalífeyris. Sjóðfélagar, sem verða fyrir orkutapi sem metið er 50% eða meira, njóta réttar til örorkulífeyris og eftir atvikum barnalífeyris í samræmi við ákvæði samþykkta. Við fráfall sjóðfélaga stofnast réttur til makalífeyris og barnalífeyris í samræmi við samþykktir sjóðsins.

Fjölgun lífeyrisþega og lífeyrisgreiðslur

  • Lífeyrisþegar voru 15.300 í árslok 2020 og þeim fjölgaði á árinu um 4,8%.
  • Á árinu 2020 hófu 1.217 sjóðfélagar töku eftirlaunalífeyris en 1.389 árið 2019.
  • Lífeyrisgreiðslur samtryggingardeildar námu 12.701 milljón króna árið 2020, sem er 8,4% aukning frá fyrra ári.
  • Lífeyrisgreiðslur fylgja breytingum á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Vísitalan hækkaði um 3,5% á árinu 2020.
  • Lífeyrisbyrði sjóðsins, þ.e. lífeyrisgreiðslur í hlutfalli af iðgjaldagreiðslum, var 73,8% á árinu 2020 en 65,2% árið áður.

Aldursskipting nýrra eftirlaunaþega

Myndin sýnir á hvaða aldri eftirlaunaþegar eru þegar þeir hefja töku lífeyris

Fjöldi

Fjöldi lífeyrisþega í samtryggingardeild

2020 2019 Breyting
Eftirlaunalífeyrir 10.745 10.162 5,43%
Örorkulífeyrir 2.664 2.525 5,22%
Makalífeyrir 2.074 2.042 1,54%
Barnalífeyrir 324 325 -0,31%

Lífeyrisgreiðslur í milljónum kr.

2020 2019 Breyting
Eftirlaun 10.241 9.289 9,3%
Örorkulífeyrir 1.546 1.437 7,0%
Makalífeyrir 849 842 0,7%
Barnalífeyrir 65 66 -1,9%
Samtals: 12.701 11.634 8,4%

Fjölskyldubætur

Birta er eini sjóðurinn sem greiðir fjölskyldubætur

Greiðsla fjölskyldubóta árið 2020
  • Fjölskyldubætur eru greiddar einu sinni við fráfall sjóðfélaga yngri en 67 ára og hafa þann tilgang að létta undir með nánustu aðstandendum þegar ungir sjóðfélagar falla skyndilega frá. Fjölskyldubætur skiptast í maka- og barnagreiðslur.
  • Á árinu 2020 voru greiddar út 40,9 milljónir króna í fjölskyldubætur vegna fráfalls 16 sjóðfélaga.
  • Greitt var til 15 maka samtals 39,2 milljónir króna.
  • Sex börn fengu barnagreiðslur eða samtals 1,7 milljónir króna.

Útborgun úr séreignardeild

Greiddar voru 996 milljónir króna úr séreignardeild. Þar af var tæplega 242 milljónum króna ráðstafað inn á húsnæðislán rétthafa í samræmi við lög nr. 40/2014 um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar. Í árslok 2020 áttu 30.546 einstaklingar réttindi í séreignardeild og virkir sjóðfélagar voru 2.452.

Greiðslur séreignardeildar í milljónum kr.

2020 2019 Breyting %
Iðgjöld 843 838 0,6%
Útborgun 527 390 35,1%
Útborgun - sérstök heimild 227 0 100%
Ráðstöfun inn á húsnæðislán 242 224 8,0%

Útborgun úr tilgreindri séreignardeild

Í árslok 2020 áttu 1.561 einstaklingur réttindi í tilgreindri séreignardeild. Virkir sjóðfélagar í tilgreindri séreignardeild voru 1.568. Hrein eign tilgreindrar séreignardeildar nam 1.562 milljónum króna.

Greiðslur tilgreindrar séreignardeildar í milljónum kr.

2020 2019 Breyting %
Iðgjöld 491 486 1,0%
Útborgun 29,1 16,1 80,7%