Iðgjöld

Skyldusparnaður leggur grunn að lífinu eftir starfslok og tryggir ævilangan lífeyri og áfallalífeyri. Skylduiðgjald er lögbundið lágmark sem greiða skal í lífeyrissjóð. Það er nú 15,5% og skiptist í 4% eigið framlag launafólks og 11,5% framlag launagreiðanda.

Þróun fjölda sjóðfélaga og iðgjaldagreiðslur samtryggingardeildar

Launamenn, atvinnurekendur og þeir sem stunda sjálfstæða starfsemi skulu greiða iðgjöld í lífeyrissjóð frá 16 ára til 70 ára aldurs. Aðild að Birtu lífeyrissjóði byggist á ákvæðum kjarasamninga stéttarfélaga, aðild fyrirtækja eða á almennum forsendum. Í sjóðnum eru launamenn sem starfa hjá aðildarfyrirtækjum og/eða byggja starfskjör sín á kjarasamningum stéttarfélaga. Þeim er líka heimil aðild sem hvorki eru bundnir kjarasamningum tengdra stéttarfélaga né njóta ráðningarbundinna starfskjara sem byggð eru á kjarasamningum en óska eigi að síður eftir aðild að sjóðnum.

Í árslok 2020 áttu 98.745 manns réttindi í samtryggingardeild Birtu lífeyrissjóðs. Á árinu 2020 greiddu 18.205 iðgjald til samtryggingardeildar en 18.284 árið 2019. Virkir sjóðfélagar voru 16.014, það er að segja þeir sem greiddu að jafnaði iðgjöld til sjóðsins með reglubundnum hætti í mánuði hverjum. Alls greiddu 5.703 launagreiðendur iðgjöld og námu iðgjaldagreiðslur til samtryggingardeildar 17.193 milljónum króna að meðtöldum réttindaflutningi og endurgreiðslum. Framlag ríkisins til jöfnunar á örorkubyrði nam 181,7 milljónum króna á árinu.

Fjöldi greiðandi sjóðfélaga
2019
2020
Fjöldi virkra sjóðfélaga
2019
2020

Iðgjaldagreiðslur til séreignardeildar og tilgreindrar séreignardeildar

Á árinu 2020 námu iðgjaldagreiðslur til séreignardeildar, fyrir réttindaflutninga og endurgreiðslur, 868 milljónum króna. Það er 2% aukning frá fyrra ári. Iðgjaldagreiðslur til tilgreindrar séreignardeildar, fyrir réttindaflutninga og endurgreiðslur, námu 491 milljón króna á árinu 2020.

Fjöldi rétthafa í séreignardeild
2019
2020
Virkir rétthafar í séreignardeild
2019
2020
Skipting iðgjalda
eftir atvinnugreinum
Sérhæfð byggingarstarfsemi13,3%
Bygging húsnæðis, þróun bygginga9,5%
Opinber stjórnsýsla8,3%
Sala, viðgerðir og viðhald á vélum5,9%
Framleiðsla á málmvörum5,1%
Heildverslun4,8%
Smásöluverslun4,6%
Rafmagns-, gas- og hitaveitur4,5%
Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum3,1%
Matvælaframleiðsla3,0%
Framleiðsla málma2,7%
Starfsemi arkitekta og verkfræði2,6%
Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni2,5%
Veitingasala og -þjónusta2,3%
Fjarskipti1,7%
Flutningar á sjó og vatnaleiðum1,6%
Annað24,5%
20 stærstu greiðendur
til Birtu lífeyrissjóðs
Atvinnuleysistryggingarsjóður
Ríkissjóður Íslands
Marel hf.
Rarik ohf.
Rio Tinto á Íslandi hf.
Samskip hf.
Landsvirkjun
Kaupfélag Skagfirðinga
Veitur ohf.
Samkaup hf.
Norðurál Grundartangi ehf.
Ístak hf.
Íslenskir aðalverktakar hf.
N1 ehf.
Byggingarfélag Gylfars/Gunnars hf.
Sýn hf.
Brimborg ehf.
Securitas hf.
Rafmiðlun hf.
Origo hf.